Проверка на АСП препотвърди констатациите на омбудсмана за лошите условия в дома за хора с деменция в с. Горско Косово. Това обяви омбудсманът Диана Ковачева по време на третото редовно заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания.

Припомняме, че на 2 януари, след подаден сигнал, бяха установени лоши условия в дома за възрастни хора с деменция в с. Горско Косово.

Най-притеснително обаче, според обществения защитник, е фактът, че от началото на 2019 г. до момента на проверката има 24 смъртни случая в дома, заяви Ковачева.

Членовете на Съвета бяха единодушни, че компетентните органи следва да поемат своята отговорност и да предприемат действия за осигуряване правата на хората с този вид заболяване. Доц. Ковачева съобщи, че всички препоръки на членовете на мониторинговия орган ще бъдат отразени в годишния доклад на НПМ, който ще бъде представен през м. февруари 2020 г.

24 смъртни случая за година в дом за хора с деменция в община Сухиндол

24 смъртни случая за година в дом за хора с деменция в община Сухиндол

В дома в с. Горско Косово за 60 души има две тоалетни и един душ

На заседанието омбудсманът беше поканила представител на МТСП, който съобщи, че социалното министерство търси решение на проблема. Стана ясно, че от 1 март 2020 г. се предвижда Национална програма за грижи в домашна среда, но дотогава хората остават без подкрепа.

"Предвид лошите битови условия, АСП ще предложи ДПЛД в с. Горско Косово, община Сухиндол, да бъде включен във втория План за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа за закриване, чрез изграждане на центрове за грижа за настанените лица и извеждане на всички потребители", се казва още в писмото.

Изпълнителният директор на АСП информира, че в резултат на проверката е констатирано, че капацитетът на дома е от 60 места, като действително заетите към деня на извършването й са 58 - като едно лице е било в домашен отпуск.

"Броят на спалните и санитарните помещения е недостатъчен спрямо броя на настанените лица, спалните помещения не са мебелирани и оборудвани по подходящ начин, съобразно установените потребности и личния избор на потребителите, мониторинговата система за повикване не функционира", е изводът на АСП.

 НПО иска достъп до домовете за възрастни хора с деменция

НПО иска достъп до домовете за възрастни хора с деменция

Лекарската грижа в тези нови центрове е сведена до минимум

Същевременно омбудсманът информира присъстващите, че домовете, в които се настаняват хора с деменция, в повечето случаи са отдалечени от населените места, трудно достъпни, което препятства медицинските грижи, включително осигуряването на спешна медицинска помощ и специализирана такава, каквато е рехабилитацията.