От 1 март оповестяването от земеделските производители за предстоящи третирания с продукти за растителна защита ще се извършва само чрез Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности, напомнят от Българска агенция по безопасност на храните.

Отпадат всички други начини за известяване, а именно чрез кметовете на населените места или местните медии.

По данни на БАБХ до момента в платформата са се регистрирали около 4 000 пчелари. Според агростатистиката на Министерството на земеделието, храните и горите регистрираните пчелари в страната са около 13 000.

Промяната в начините на оповестяване цели е да се скъси времето за уведомяване на пчеларите. Очаква се, че това ще спомогне за опазването на живота и здравето на пчелите.

Регистрация може да се извърши по всяко време, като регистриралите се на по-късен етап няма да бъдат санкционирани.

300 пчелари и 200 земеделци са се регистрирали в е-платформата за контрол на пръсканията

300 пчелари и 200 земеделци са се регистрирали в е-платформата за контрол на пръсканията

От 1 март оповествяването ще става само чрез имейл

Електронната платформа позволява както автоматично генериране и изпращане на SMS и съобщения по електронната поща на уведомления за предстоящо третиране, така и визуализация върху картата в платформата на местоположението на съответното мероприятие спрямо пчелините.

Платформата цели да подобри координацията между пчеларите и земеделските производители, за да бъдат опазени пчелните семейства.

Системата се поддържа от БАБХ, като използването й са безплатни за потребителите.

Е-платформа предупреждава пчеларите за пръскания с пестициди

Е-платформа предупреждава пчеларите за пръскания с пестициди

Ще ги уведомяват с sms