От 1 октомври фирмите на електрическа енергия излизат на свободния пазар, припомни ЧЕЗ. Целта е да се осигури конкуренция между доставчиците и постигане на по-добри условия за потребителите. Процесът ще осигури възможност на всеки клиент да сключи договор, съобразен с неговия конкретен профил на потребление.

Списък с клиенти на ЧЕЗ, за които се отнася законовото изискване, е публикуван на сайта на дружеството cez.bg

ВАС прекрати делото за продажба на ЧЕЗ-България на "Инерком"

ВАС прекрати делото за продажба на ЧЕЗ-България на "Инерком"

Решението може да бъде обжалвано

От компанията съобщават, че ще окажат съдействие на клиентите, на които предстои излизане на свободен пазар, чрез индивидуални консултации с търговските представители на дружеството.