От 1 юни всички рецепти ще бъдат само електронни. Според измененията рецепти на хартиен носител ще се издават и обработват до 31 май 2021 г., съобщават от НЗОК. Новата Наредба е обнародвана в "Държавен вестник".

Гарантиран е достъпът на пациентите до лекарства, заплащани напълно или частично от НЗОК.

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е информирала регионалните си подразделения, които от своя страна да запознаят своевременно договорните си партньори - изпълнителите на медицинска помощ (ПИМП и СИМП) и аптеките, за посочената промяна в Наредба №4.