Във връзка с неверни твърдения в статия на OffNews от 19.12.2018 г. правим следните уточнения. Това обявиха от летище "София".

Направеният коментар по отношение на разпределените коледни премии за висшия мениджмънт от 50 000 лв. не отговаря на истината. Ръководството на "Летище София" ЕАД, както и всички работещи в дружеството са получили по 500 лв. социално подпомагане за Коледа. Изплащането на сумата е въз основа на Колективния трудов договор, решение на Общото събрание на работниците, одобрено от синдикалните организации и е извършено при спазване на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Росен Желязков: Има интерес към концесията на летище София

Росен Желязков: Има интерес към концесията на летище София

Кабините на тировете ни били модерни и в тях можело да се спи

Във връзка с фактите, изнесени за сключен договор между "Летище София" ЕАД и "Кита България" ООД заявяваме, че:

"Летище София" ЕАД е единственият оператор на магазините за безмитна и травъл ритейл търговия. До настоящия момент на летището е имало един доставчик на чуждестранни стоки и 50 по-малки за български стоки и продукти. В отговор на желанията на пътуващите за по-голямо разнообразие на стоки и марки, настоящото ръководство на "Летище София" ЕАД работеше в посока да осигури повече възможности и по-добри цени за крайния потребител. Това би могло да бъде осъществено с навлизането на още доставчици на стоки и търговски марки, което да създаде конкурентна среда.

Почти 8% повече пътници на летище София през март 2018 спрямо 2017 г.

Почти 8% повече пътници на летище София през март 2018 спрямо 2017 г.

Увеличението на карго пратките през март 2018 г. е с 8,5%

"Летище София" ЕАД, като оператор на безмитните и травъл ритейл магазини, е обект на запитвания от различни доставчици, включително и от "Кита България" ООД. Договорните отношения с фирмата са резултат от едногодишни търговски преговори и работни срещи с PAVO. Фирмата е най-голямата верига от магазини за безмитна търговия в Украйна с опит от над 27 години в областта на безмитните услуги на международни летища. Същата фирма е оператор на магазините за безмитна и травъл ритейл търговия в Словения. Представител за страната на PAVO е "Кита България" ООД.

Сключеният договор не попада в обхвата на Закона за обществените поръчки, защото се отнася за извършвана от дружеството търговска дейност с препродажба на стоки на трети лица.

Първата доставка от "Кита България" ООД е получена на летище София не през септември, а на 12.12.2018 г. и е съставена само от неприсъстващи досега продукти в магазините за безмитна и травъл ритейл търговия.

Използваме случая да ви информираме, че "Летище София" ЕАД продължава да води преговори и да търси още нови доставчици.