Правителството стартира процедури за предоставяне на концесия на четири морски плажа - "Балчик-централен", "Бургас- централен", "Созопол-Хармани" и "Поморие-изток".

Целта е плажовете да бъдат обезопасени и да се предоставят за обществено ползване в срока на концесията.

Размерът на минималното годишно концесионно заплащане е приет от Министерски съвет.

За морски плаж "Балчик- централен" възлиза на 56 639 лв., за "Бургас-централен" - 297 560 лв., за "Созопол-Хармани" - 198 872 лв. и за "Поморие-изток" - 107 946 лв.

Четирите плажа следва да бъдат обезпечени със задължителните дейности - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на воден участък , здравно и медицинско обслужване и поддържане на морския плаж.

Критериите за формиране на комплексната оценка са съобразени с офертите на провеждане на конкурс за определяне на концесионер на морския плаж. Те са в отговор на обществените нагласи за очакваното минималното годишно концесионно плащане и общодостъпни цени за чадъри и шезлонги.