Откриха десетки нарушения при проверки на кухни и кетъринг дружества, които осигуряват храна за детските градини и училищата у нас, съобщават от прокуратурата.

Проверките бяха възложени от Върховната административна прокуратура на Българската агенция по безопасност на храните в началото на учебната година.

Установено е, че освен с изпълнение на нормативните изисквания (спазване на срока на годност на суровините и храните; осигуряване на лични предпазни средства, миещи и дезинфекционни средства; представяне на актуални записи към внедрените системи за управление на безопасността на храните; доставка на храни с индивидуално опаковани прибори и др.), има и случаи на несъобразяване на закона.

Извършени са общо 1644 тематични проверки в детски кухни майки и училищни столови бюфети и обектите по Закона за храните в училищата за приготвяне на храна на място и в обекти тип кетъринг, при които са констатирани несъответствия. За тях са връчени 41 предписания и 2 акта за установяване на административни нарушения. Предписанията са за установени несъответствия относно сграден фонд и технологично оборудване; предлагане на храни, които не отговарят на изискванията; необявяване на алергени в храните; неспазване програмата за обучение на персонала съм системата за безопасност на храните; неправилно съхранение на храни; липса на достатъчно количество разрешен биоциден препарат за дезинфекция и спазване указания за употреба; липса на термометри в хладилните съоръжения за съхранение на храни и за неправилно съхранение на храни.

При извършените 1229 извънпланови тематични проверки на кухни към детски градини и на кетъринг дружества, осъществяващи изхранването на детски градини и училища, са открити несъответствия, за които са издадени 25 предписания на кухни към детски градини и 7 в кетъринг дружества. Те са свързани с несъответствия по сграден фонд и технологично оборудване; липса на регистрирано транспортно средство за превоз на обедното меню от централната сграда към филиала на детска градина, предлагане на храни, които не отговарят на изизскванията.

41 несъответствия в училищни и детски кухни установили от БАБХ

41 несъответствия в училищни и детски кухни установили от БАБХ

Няма възбранени храни

Издадените предписания в обектите за кетъринг са за несъответствия по сграден фонд и оборудване; непредоставяне на доказателства за изпълнение на вътрешно мониторинговите програми за проби храни и отривки, в един обект е установено неправилно съхранение на храни и липса на отчитащо устройство за хладилно съоръжение.

Извършени са общо 2873 проверки, при които са издадени 73 предписания и са съставени 2 акта за установяване на административно нарушение. Целта на проверката е да се гарантира, че храната е годна за консумация и не е опасна за детското здраве.