Заместник министърът на правосъдието Евгени Стоянов откри в Хасково така наречената "Синя стая".

Тя е предназначена за даване на показания от малолетни и непълнолетни, жертви, извършители или очевидци на престъпление.

Помещенията в нея са предоставени безвъзмездно от Общината.

"Направените в "Синята стая" записи могат да се използват като доказателство в съда и да не е необходимо явяването на децата пред магистратите", подчерта председателят на Окръжния съд в Хасково Миглена Тянкова.

Зам.-министърът допълни още, че министерството работи по закон за детското правосъдие. Според него, той е с по-подходящи мерки към малолетните и непълнолетните.