Правителството отпуска 6 399 384 лева. за подобряване на водоснабдяването на населени места в община Севлиево.

С тези средства ще бъдат направени нужните ремонти по мрежата и така ще се гарантира непрекъснатост на водоснабдяването на населените места в община Севлиево. Инвестициите във ВиК сектора имат изключително важно значение не само за благоустрояването, но и за цялостното икономическо и социално развитие на населените места. Затова и в бюджета за следващата година един от акцентите ще бъде ВиК инфраструктурата, съобщи премиерът Бойко Борисов във Фейсбук.

20 села в Севлиевско и 4 села в Габровско са на воден режим

20 села в Севлиевско и 4 села в Габровско са на воден режим

Заради продължително задушаване

Предстои средствата да бъдат предоставени на местната администрация чрез подписване на споразумение с министерството. Това съобщи след редовното правителствено заседание днес министър Петя Аврамова на среща с кмета на общината Иван Иванов.

Съоръжението от пречиствателна станция за питейни води "Стоките" е силно амортизирано и по него често възникват аварии. Определените от местната администрация приоритетни участъци, включени в първи етап от проекта, представляват най-проблемната част от водопровода с най-големи загуби на вода.

Кметът на Севлиево обясни, че през последните почти 10 г. са изготвени проекти за двата етернитови довеждащи водопровода с обща дължина около 50 км, които преминават по сложни терени през територията на три общини и са със загуби над 85%. Отпуснатите днес средства от МС ще се инвестират в изпълнението на първия етап, при който ще се реконструират най-силно амортизираните два участъка от източния клон. Той снабдява населени места в три общини - Габрово, Севлиево и Дряново.

Припомняме, че на 16 септември бе съобщено, че 20 села в Севлиевско и 4 села в Габровско са на воден режим.