Последните поправки на закона за ДДС дават възможност за книги, периодични издания, видео- и аудиопродукти при консигнация да използват за ДДС тримесечен гратисен период от датата на предаване на стоката на дистрибутора, информира „Новинар".

Тази поправка, направена по предложение на Любен Дилов-син, Мартин Димитров и Ясен Попвасилев от ОДС, повече от 5 месеца се търкаляше из парламента, докато вчера най-после мина на второ четене.

Предишното положение обричаше малките и средните населени места практически да не получават дискове и книги.

Беше се стигнало до парадокса "център на просветата" за ред селища да бъдат бензиностанциите на големите вериги, които поддържат и смесени магазини.