Община Перник ще закупи пет електрически автобуси със зарядни станции и допълнително оборудване, съобщи БНР.

Целта е подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на нивата на фини прахови частици и азотни окиси, а инвестицията възлиза на 7 184 970 лв. Близо 890 000 лв. от тях са национално съфинансиране.

Електробусите ще обслужват една от градските линии с №16, като за целта ще бъдат изградени кабелни трасета за захранване на зарядните станции и покрито хале за престой и зареждане на електрическите автобуси в депото в квартал "Църква".

По проекта за интегриран градски транспорт ще бъдат закупени 13 нови автобуси на природен газ. Те ще обслужват останалите по-натоварени линии в града.