Пет села в община Свищов са изправени пред водна криза. Кметът на общината Генчо Генчев наложи ограничителни мерки за ползване на питейната вода, съобщи БНР.

Кметът на Свищов Генчо Генчев издаде заповед, с която се забранява ползването на питейна вода за напояване, за поливане на зелени площи, миене на улици и на моторни превозни средства, както и за пълнене на басейни. Ограниченията са за най-засегнатите села Драгомирово, Хаджидимитрово, Козловец, Морава и Българско Сливово.

Същевременно Общината поднови искането си за 2,5 милиона лева до Министерството на регионалното развитие за ремонт на довеждащия водопровод за Свищов. Близо 30 000 жители са потърпевши от непрекъснатите аварии по съоръжението.