Има „крещяща необходимост" от приемането на Закон за реституцията.

Това съобщи председателят на НС Георги Пирински след срещата си с представители на неправителствените студентски организации, които протестират днес.

На въпрос на news.bg дали Законът за реституцията, който предстои да бъде внесен в НС е приоритет на Парламента, Пирински отбеляза, че „това е една от безспорните преки задачи на Парламента."

Той се ангажира, че законът ще бъде придвижен, тъй като „в резултат на един реституционен процес, всеки, който си е получил реституцията, счита, че може да започне да прави каквото той намира за изгодно и добре, без да се съобразява с характера на „Студентски град".

Той заяви и че народните представители, които участват в работните групи, сформирани за решаване на належащите проблеми на „Студентски град" трябва да казват какво законодателство е нужно да се приеме.

По въпроса за закона за студентските градчета, за който настояват протестиращите, Пирински коментира, че „това ще бъде направено, но преди това трябва да се обсъдят законодателните възможности за това и по този въпрос ще се работи и в коледната почивка на депутатите.

„Нашите студентски градчета трябва да имат една по-особена уредба", каза още той. След срещата студентите заявиха, че са почувствали разбиране към техните проблеми. Те обаче очакват конкретни действия, както и засилено присъствие на данъчните и представители на Сметната палата и други контролни органи в „Студентски град".

Според тях най-виновната институция е община „Студентска", която „по никакъв начин не поема ангажимент към студентските интереси и защитава изцяло лични инвеститорски интереси".

Срокът, който студентите бяха поставили на общината за започване на конкретни действия, тече от 15 декември понеделник тази седмица.

Пирински обаче заяви, че самите студенти трябва да се обединят и то успешно, а националното представителство на студентските съвети трябва да привлече към себе си всички неправителствени студентски организации, които протестираха днес - Призив, СРОКСОС (Сдружение за развитие и обществен контрол на студентските общежития и столове) и Гражданското сдружение за защита на студентите в „Студентски град".