Достъпът до Портала за електронни административни услуги на МВР ще бъде ограничен за два дни - на 19 и 20 юни, събота и неделя. 

Порталът няма да работи във връзка с изпълняван от МВР проект "Реализиране електронни административни услуги" и извършването на технологични настройки.

Порталът за електронни административни услуги на МВР ще бъде недостъпен в периода от 9 часа на 19 юни до 24 часа на 20 юни.

Министерството на вътрешните работи поднася извинения за евентуално причинени неудобства.