Министерството на икономиката информира, че има интерес от страна на португалската фирма Smiles Season Comercio se carnes e Frescos Lda към партньорство с български производители и преработватели на месо. Компанията има интерес към изкупуване на телешко, свинско и птиче месо, и риба.

Фирмата е един от най-големите търговци и доставчици за магазини и ресторанти в Португалия. Българските производители на месо, които имат интерес могат да се обръщат към посолството в Лисабон.

Очакванията са световното производство на месо през тази година да се покачи над средните количества за последните 10 г., но повишението в ЕС ще бъде под 1%.

Говеждото месо в България е основно от животни от млечни стада. Едва в последните години се наблюдава интерес към отглеждане на специализирани за месо породи. Кравите, декларирани с месодайно направление, са около 77 хил. през 2016 г. България е зависима от вноса на говеждо за преработвателната промишленост. Прогнозите са през 2017 г. да има ръст от 1,33% спрямо предходната година.

България има високо потребление на свинско месо. То е категорията с най-голяма стойност във вноса на селскостопанската продукция в страната, а количествата трайно нарастват през последните години. Свинското месо е най-търсеното червено месо в света.

Пилешкото месо в България е най-търсеното от потребителите. Това се свързва най-вече с достъпните цени, на които се предлага. Местното производство успява в голяма степен да задоволи вътрешното търсене, но присъствие на пазара има и вносна продукция на конкурентни цени. Очаква се глобалното производство на птиче месо да се увеличи с 2% до рекордните 110 - 115 млн. т през 2017 г. Увеличението в ЕС ще бъде около 1,7 - 2%, а в основата му ще бъдат страните от Централна и Източна Европа.