Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 ще мобилизира над 40 млн. лв европейски и национални средства, за да подпомогне лечебните заведения в България да реагират ефективно срещу борбата с коронавируса. Решението е одобрено днес на заседание на Министерски съвет.

Средствата ще бъдат използвани за купуване на оборудване за болнични инфекциозни отделения като инхалатори и респираторни апарати, както и за доставка на лекарства, консумативи, тестове, защитно облекло, лични предпазни средства, маски и др.

Болници откриват дарителски сметки за респиратори и дезинфектанти

Болници откриват дарителски сметки за респиратори и дезинфектанти

Респиратора е една от най-дефицитните стоки в света

Министерство на здравеопазването ще определи вида и броя на необходимото оборудване и медицински консумативи, които да бъдат купени, на базата на текущ анализ на ситуацията, прогнозни данни за разпространение на заразата и планираните мерки от страна на правителството.

Изменението на програмата стана възможно в резултат на промените, предложени от страна на Европейската комисия в Общия регламент за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове във връзка със специфичните мерки за мобилизиране на инвестициите в здравните системи на държавите членки и в други сектори от техните икономики в отговор на разпространението на COVID-19.