Имотите в Пехотинските казарми ще бъдат прехвърлени безвъзмездно на община Ямбол след разрешение от Министерството на отбраната. През месец юни 2021 година община Ямбол отново възобнови процедурата за придобиване на собственост на имотите с отпаднала необходимост, намиращи се на територията на бившите Пехотински казарми.

От Министерството на отбраната припомнят, че първото искане е отправено през месец май 2020 година, а второто - през месец декември 2020 година. След като се проведе среща между областния управител на област Ямбол Георги Чалъков, кметът на Ямбол Валентин Ревански и заместник-министъра на отбраната Александър Петков, този път Министерството на отбраната уважи искането на Община Ямбол и предстои имотите, които са частна държавна собственост, да бъдат безвъзмездно прехвърлени към Общината.

Шестте имота и прилежащите към тях сгради, които ще прехвърли Министерство на отбраната, са с обща площ от почти 400 декара. Изключение прави имот, в който се съхранява движимо имущество в управление на министерството.

Община Ямбол се интересува от съдбата на бившите казарми

Община Ямбол се интересува от съдбата на бившите казарми

Фирмата спечелила търга е обявила цена от 7 200 000 лева

Процедурата включва отнемане правото на управление на Министерство на отбраната със заповед на областния управител на област Ямбол по реда на чл. 17, ал. 2 от Закона за държавната собственост, след като вече е получено становището на министъра на отбраната.

Отнемането на правото на управление върху имотите ще бъде последвано от безвъзмездното им прехвърляне в собственост на общината с решение на Министерски съвет при спазване на условията на чл. 54 от Закона за държавната собственост. Община Ямбол изказва благодарност на Министерство на отбраната за промяната в позицията относно имотите и на областния управител на област Ямбол за подкрепата на общата кауза.