Фондация "Подлезно" ще превърнат подлеза при пазара "Иван Вазов" в пространство за четене и споделена библиотека. Район "Изгрев" планира да създаде младежко културно пространство на ъгъла на бул. "Драган Цанков" и ул. "Незабравка" с поставяне на пейки от типа "отворена книга". ОНЧ "А Страшимиров" - 1926" ще създаде младежки киноклуб, в който да членуват млади хора с интереси към киното, архитектурата и изкуството, а НИМ -училище за кино и телевизия са готови с уроци по филмово и телевизионно майсторство за младежи.

Фондация "Център за развитие на медиите" са подготвили проект "Ваксинация срещу дезинформацията". Фонация "Ела и ти" искат да осигурят достъп до атрактивни природни забележителности на хора с увреждания като разходка с лодки в езерото Дружба, а фондация "Силата на глухите деца" ще създаде клуб по планинско колоездене.

90 организации кандидатстваха с проекти за финансиране по програмата сред тях институции, професионални гимназии, ученически и студентски съвети, районни администрации и младежки организации. 27 младежки проекти ще бъдат финансирани от Столичната община по Програмата "София - град на младите и активните"

Бюджетът на Програмата е в размер на 150 000 лева, като предложените за финансиране 27 проекта обхващат всички теми в съответните подпрограми. По подпрограма "Младите за София" ще бъдат финансирани 10 проекта, в които се поставя акцент на инициативността на ученически и студентски форми на самоуправление, на обучения и създаване на мрежи за обмен на знания и взаимопомощ, доброволчески инициативи и формиране на умения на младежки лидери. Подпрограма "Моят град" включва 8 проекта, в които се предлагат за финансиране дейности, свързани с младежки форуми, фестивали и събития, свързани с културно-историческото наследство на града.

Подпрограмата обхваща и възможности за разнообразни дейности през лятната ваканция за младите хора, както и младежки културни пространства за личностно и кариерно развитие. Подпрограма "Споделени пространства" включва 9 проекта, с които младите хора показват ангажираността си към каузи за помощ и подкрепа на хора в неравностойно положение, както и инициативи на неправителствени организации, реализиращи дейности за младежи от рискови групи.