Министерският съвет одобри проект за безвъзмездно придобиване от българската държава чрез дарение на сгради в Украйна, в които е живял Христо Ботев през 1866-1867 г. Предвижда се постройките да бъдат обявени за публична държавна собственост и да се предоставят за управление на Министерството на образованието и науката.

През 2015 г. имотът, който се намира в село Задунаевка, Одеска област, е пререгистриран от държавен нотариус вследствие на сключени договори за дарение между собственика им Мария Вакаренкова и Димитър Тучков - тогава действащ Генерален консул на Република България в Одеса. След реконструиране на постройките Димитър Тучков е заявил желание да дари безвъзмездно имота на българската държава.

Българите от Болградския регион настояват за особен статут

Българите от Болградския регион настояват за особен статут

Правят музей къщата, където за кратко е живял Ботев в украинското село Задунаевка

Средствата за покриване на разходите за управление на сградите ще се осигурят от бюджета на МОН или ще се предвидят по Националната програма "Роден език и култура зад граница". Предстои да бъдат разгледани възможностите, които предоставя украинското законодателство за използването и опазването им.

Припомняме, че 1 юли вандали откраднаха паметника на Христо Ботев в Одеса.