Бъдещите проекти за градско развитие ще бъдат представени първо на 3D визуализация или макет. Ще има изискване инвестициите да са визуализирани по начин, по който да не е пропуснат нито един детайл - озеленяване, предвиденото строителство, отделните елементи на съпътстващата инфраструктура.

Така всеки един човек ще може визуално да разбере как ще изглежда инвестицията след нейната реализация, а целта е да се постигне по-добро планиране. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която откри конференцията "Knowledge City 2020 - Градове на бъдещето".

В момента над 70% от населението на страната е фокусирано в големите градове, затова и от министерството са се фокусирали върху проблемите на градската среда.

Пред участниците в конференцията заместник-министърът информира, че в новата оперативна програма за развитие на регионите - 2021-2027 г, 10-те най-големи градски общини, центрове на растеж в страната, ще изпълняват интегрирани мерки.

"Бъдещето е в изпълнението на интегрирани мерки за комплексно решаване на проблемите на конкретна територия. Регионалната политика ще разглежда територията като цяло, а не само с изпълнение на секторни мерки, защото така не постигаме желания ръст на икономическото развитие. Ще изработим механизъм и модел на принципа "отдолу - нагоре" за идеи, които да се финансират от европейските програми. Всеки ще има място в посоката за стратегическо идентифициране на проект - всеки може да е участник и/или партньор в процеса, коментира още тя.