Очаква се свиване на миннодобивната промишленост от 30 до 50 на сто. Това заяви инженер Ваня Григорова от българската минногеоложка камара, цитирана от БНР.

Тя добави, че за да се запази персоналът от съкращения Камарата ще поиска от държавата помощ.

До ресорното министерство на Икономиката и енергетиката ще се изпрати писмо, с което се иска мините да бъдат освободени от банкови задължения за срок от 24 месеца.

От Камарата ще настояват и  да се предприемат мерки, за да се предотврати незаконният добив и по-ефективно да се използват ресурсите от бранша.