Прокуратурата разследва трудова злополука на бетонов възел в гр. Драгоман. Пострадалият е 29-годишния Д.В. Понастоящем се извършват множество действия по разследването за изясняване причината за настъпилата смърт и спазването на правилата по организацията и дейността на функциониране на бетоновия възел. Предстои назначаване на комплексни технически експертизи.

Разследването продължава.

Според Международната организация на труда (МОТ) в резултат на трудови злополуки, или свързани с работата заболявания, всяка година умират повече от 2,7 млн. души. Всеки ден 1000 работника умират на работното си място в резултат на фатални трудови злополуки, а 6500 - от свързани с работата заболявания. Над 1000 000 души ежедневно се нараняват на работното си място.

В България фаталните трудови злополуки, отнесени към 100 000 работещи продължават да са 2 (два) пъти по-високи от средноевропейските нива. Само Румъния от страните от ЕС ни изпреварва в тази черна класация.