Прокуратурата разпрати до медиите нова серия доказатества за вината на Нено Димов. В тях влизат проколите от разпитите на зам.-министрите Атанаска Николова и Красимир Живков, Мая Дряновска, началник на дирекция Управление на риска при наводнения към МОСВ, заповедта за прилагане на цените във ВиК - Перник на базата на решение на КЕВР. 

Това е вторият път, когато прокуратурата прави публични доказателства по обвинението срещу министъра

Прокуратурата сигурна в отговорността на Нено Димов

Прокуратурата сигурна в отговорността на Нено Димов

Разпространиха доказателствен материал

Припомняме, вчера вечерта Апелативният съд потвърди най-тежка мярка за неотклонение на Нено Димов. Съдът разгледа събрания от Специализираната прокуратура доказателствен материал в представените на 15 и 16 януари 2020 г. нови доказателства по делото, съобщиха от специализираната прокуратура.

 Според прокуратурата категорично се установява, че министърът на околната среда не е положил достатъчно грижи за управлението и стопанисването на водния ресурс на язовир "Студена", с което допринесъл за недостиг на вода за питейни и битови нужди за населението на гр. Перник.

Припомняме, че преди седмица бившия екоминистър, Нено Димов бе задържан за 24 часа. По-късно в дома му, бяха иззети документи, в които имало доказателства за извършени престъпления.

От материалите по делото е видно, че Нено Димов - в качеството си на министър на околната среда и водите, е бил надлежно и редовно информиран за актуалното и прогнозно състояние на водния обем в язовира. Въпреки резкия спад на притока и бързото намаляване на водното количество в язовира, същият е разрешавал разходване на вода за промишлени нужди в поисканите от предприятията обеми, макар те да са разполагали и с други водоизточници.

Снимка 462034

Източник: ПРБ

По този начин Нено Димов не спазил нормативното изискване за преимуществено подаване на вода от язовир "Студена" за питейни и битови нужди на населението в региона.

Специализираната прокуратура продължава детайлната проверка на дейността на всички длъжностни лица от държавната и общинската администрация, които имат отношение към управлението и ползването на вода от язовир "Студена".

Снимка 462028

Източник: ПРБ

Снимка 462029

Източник: ПРБ

Снимка 462030

Източник: ПРБ

Снимка 462031

Източник: ПРБ

Снимка 462032

Източник: ПРБ

Снимка 462033

Източник: ПРБ

Снимка 462035

Източник: ПРБ

Снимка 462037

Източник: news.bg

Снимка 462038

Източник: news.bg

Снимка 462039

Източник: news.bg

Снимка 462040

Източник: news.bg

Снимка 462041

Източник: news.bg

Снимка 462042

Източник: news.bg

Снимка 462043

Източник: news.bg

Снимка 462044

Източник: news.bg