Променят статута на част от имот, намиращ се на ГКПП "Калотина", управлявана от Агенция "Митници" и Главна дирекция "Гранична полиция".

Частта от имота, която досега е била публична държавна собственост, става имот - частна държавна собственост.

Решението на Министерския съвет е обусловено от необходимостта да бъдат премахнати 16 сгради и съоръжения на територията на граничния пункт заради предстоящата му реконструкция.