В цялата страна започват проверки за нерегламентирани сметища по поречията на реките.
Заповед за това е подписана от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева.

До 19 февруари Регионалните инспекции по околната среда и води (РИОСВ) ще трябва да изпратят указания до кметовете за предприемане на необходимите действия преди пролетното снеготопене.

През втората половина на март и април инспекторите ще проверят какво е свършено и при установяване на нерегламентирани сметища, ще бъдат налагани санкции.

В Благоевград на среща с кметове от региона, министър Василева представи възможностите на общините да кандидатстват за реализирането на екологични проекти  чрез финансовите инструменти, управлявани от МОСВ.
Това са средствата по Оперативна програма „Околна среда“, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд.

През 2016 г. общините ще могат да разчитат на близо 1,2 млрд. лв. чрез тези инструменти.