Представители на заетите в сферата на сценичните изкуства изпратиха отворено писмо до президента, служебния премиер и синдикатите заради кризата, в която се намират сценичните изкуства в България.

Те настояват за увеличение на заплатите в сектора. Според тях възнагражденията в бранша са с 30% по-ниски от средната работна заплата за страната. Културните дейци алармират, че дългосрочното привличане на млади хора и професионалисти в културните институти е на практика невъзможно, защото не се предлагат атрактивни възможности за реализация и развитие.

Друг проблем според тях е това, че държавните културни институти все повече се отдалечават от реалните си регионални, социални и културни функции, опитвайки се да съществуват на пазарен принцип.

В отвореното си писмо културните дейци поставят няколко искания. Те настояват за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, който да утвърди постоянен компонент за предоставяне на субсидия. Друго тяхно искане е увеличение на заплатите с 50%. Заетите в сферата на културните изкуства настояват и за създаване на работа група, която да актуализира метода на финансиране в бранша.

Те изразиха готовност да предприемат активни стачни действия, ако исканията им не бъдат изпълнени. Отвореното писмо е подписано от 32 културни дейци от различни градове в страната.