Бизнесът и синдикатите ще организират обучения и стажове за безработни по ключови компетентности за най-търсените професии на трудовия пазар.

Според бизнеса най-търсените професии, за които ще се проведат обучения са: строители, готвачи, продавачи, офис сътрудници, оператори на компютър, шивачи, социални асистенти, заварчици, леяри, касиери, екскурзоводи, заварчици, електромонтьори и други.

Броят на места е ограничен. В надпревара по записване за професионална квалификация и обучение ще имат възможност да участват само 6 857 безработни, като минимум 42% от тях ще имат възможността да бъдат включени в стажуване и заетост след това.

Приоритетно в обучения ще се включват безработни лица до 29 или над 50 години, с ниско образование, без професионална квалификация или с нетърсена на пазара на труда такава, хора с увреждания, неактивни лица и други.