Разчистват излезли от употреба коли в района на "Красна поляна". От там уверяват, че стриктно спазват процедурите на наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, съобщи БНР.

В случай че комисията, назначена да извърши проверка по даден сигнал установи, че са изтекли 2 години от последния валиден годишен технически преглед, на автомобила се поставя стикер - предписание с указан срок за преместване.

Срокът след стикиране на автомобила до неговото премахване е шест месеца. В някои случаи се отнася за запорирани моторни превозни средства или пък такива, обект на течащи досъдебни производства.