МРРБ обмисля дали да не сформират втори регулатор, който да отговаря само за ВиК сектора. Така на практика ще се раздели на две комисията по енергийно и водно регулиране - КЕВР.

До 19 май МРРБ събира предложения за новия законопрект за ВиК.

Отрасълът функционира в условията на сложна и фрагментирана нормативна уредба и е необходимо тя да бъде променена, за да осигури възможност за развитие на ВиК инфраструктурата и устойчивост при предоставянето на ВиК услугите в променящата се икономическа и демографска ситуация.

Омбудсманът пита КЕВР защо цената на газа се променя, а сметките остават високи

Омбудсманът пита КЕВР защо цената на газа се променя, а сметките остават високи

Тя настоя цената да се определя всеки месец

Затова се предлага изработването и въвеждането на специален Закон за водоснабдяването и канализацията. Целта му е да се осигурят добри условия за развитие на водоснабдителната и канализационната инфраструктура и предоставяне на услуги с необходимото качество и при социално поносими цени за потребителите.

С нормативния акт ще бъдат уредени въпроси като създаването на условия за планиране на развитието на ВиК системите, изискванията при проектирането и изграждането им, както и вещните права. В него ще бъдат включени и текстове, свързани с функциите на асоциациите по ВиК и подобряване на управлението и ефективността на ВиК операторите.