Язовирите са готови за очакваните валежи и снеготопенето. Това каза министърът на околната среда и водите Емил Димитров, който днес направи проверка на място на язовирите "Христо Смирненски" и "Копринка", както и на ВЕЦ-овете, които отработват енергийно водите от водосбора на Стара планина. "При снеготопене и дъжд, както сега ще има топъл вятър и дъжд, снегът се топи с много голяма скорост и не може да се предвиди за колко дни ще стане това. Затова сега се опитваме да освободим малко обеми в язовирите ни, които вече са пълни, така че да посрещнат първите води и същевременно реките да не преливат", посочи министърът.

Според него освен по река Тунджа, сега може да се изпуска и по река Марица през двата ВЕЦ-а. Въпреки че яз. "Копринка" е с малък обем - 142 млн., той захранва други 3 язовира - "Жребчево" с 400 млн., яз. "Овчарица" - с 60 млн. и яз. "Розов кладенец".

Според Димитров от яз. "Искър" са източени 150 млн. куб. метра вода, което е едногодишното потребление на софиянци, защото се очакват 270 млн. кубика водни количества от сняг. Във връзка с осигуряването на водни количества за Източна България министър Емил Димитров категорично заяви, че криза няма да има. В момента имаме достатъчно вода, никаква криза не се очертава. Дори разреших на язовирите "Ахелой" и "Порой" да бъдат свалени нивата, за да може да се ремонтират язовирните стени и следващите 30-40 години да се ползват като резервоари без никакви проблеми, именно защото има вода в "Камчия".

Ревизоро следи да не прелеят язовирите

Ревизоро следи да не прелеят язовирите

Наличният обем на язовир „Искър“ е 524,905 млн. м3

Понеже не са разчистени добре речните корита се стремим да изпускаме плавно минимално количество вода, защото кметовете и областните нямат пари да осигурят проводимостта на речните корита, добави Ревизоро.

Проверката на министъра продължава по язовирите "Домлян", "Пясъчник" и "Тополница". Язовир "Домлян" е пълен на 96% и е разрешено контролирано изпускане, а "Тополница" е на 91% и е разрешено изпускане със 17 м3 през ВЕЦ. По този начин е осигурена водата за напояване на цяла Тракия.