Язовир "Асеновец" e в готовност да поеме очакваните количества от валежи. Това съобщи министърът на околната среда и водите Емил Димитров. По думите му наличният обем на язовир, който захранва град Сливен с питейна вода, към момента е 27,300 млн. м3, което е близо 97% от общия му обем. Той пояси, че при по-интензивни валежи се очаква обемът да се запълни и да започне контролирано преливане. За сравнение през април 2020 година наличният общ обем е бил малко над 9 млн. м3, добави той.

Димитров и инж. Севдалин Рашев, управител на ВиК-Сливен, направиха оглед на язовирната стена, преливника и водовземната кула, като всички съоръжения са в изправност. Във връзка с високия обем в язовира и по-искане на инж. Рашев са отпуснати допълнителни количества, за да бъде захранен сливенският квартал Речица от язовира и да не се използват подземните водоизточници.

В същото време изпратени са екипи, които проверяват деривациите, захранващи най-големия в страната язовир "Искър", като всички ВЕЦ-ове по поречието на река Искър преди София са в готовност за сработване на подадени от МОСВ количества съобразно притока от Рила и проводимостта на реката през София.

Фандъкова се загрижи как се отразяват валежите, затова провери р. Искър

Фандъкова се загрижи как се отразяват валежите, затова провери р. Искър

Постоянно наблюдение се извършва и чрез системата за следене на речните нива

ВЕЦ-овете - Копринка, Стара Загора, Жребчево също са в постоянна готовност за увеличаване на енергопреработените водни обеми. По поречието на река Арда са намалени обемите в язовирите "Арда", "Студен кладенец" и "Ивайловград", като всички турбини на ВЕЦ-овете работят в синхрон. Тъй като не може да се предвиди точният размер на очакваните валежи през следващите дни, съоръженията по цялото поречие са приведени в готовност за провеждане на висока вълна.

Ревизоро следи да не прелеят язовирите

Ревизоро следи да не прелеят язовирите

Наличният обем на язовир „Искър“ е 524,905 млн. м3

Предстои проверка на яз. "Тича", в който ако се използва водата само за питейно-битови нужди, ресурсът ще стигне за 4 години. Но тъй като язовирът се използва и за напояване на земеделски площи, водата в него ще стигне поне за 3 години и половина.

В язовир "Ястребино" има 32 млн. м3, от които са предвидени до 10 млн. м3 годишно за земеделски нужди, а оставащите количества за водоснабдяване на град Антоново са достатъчни за поне 20 години напред.

Заради очакваните валежи и започналото снеготопене през последните 10 дни обемите в язовирите се поддържат на нива, които първоначално да поемат очаквания приток, без да се създава опасност от неконтролирано преливане и водният ресурс да бъде запазен максимално с контролирано изпускане.