Кметът на Ямбол Валентин Ревански и министърът на околната среда и водите Емил Димитров обсъдиха намаляването на водните запаси на областите Ямбол и Сливен и възможността за тяхното повишаване.

Срещата беше инициирана по настояване на ямболския кмет.

Ниските нива на язовирите у нас, особено в Източна и Югоизточна България, се дължат на продължителния сух период. Подпочвените води в област Ямбол и област Сливен са намалели, поради което ямболска област разчита изцяло на сондажи. Въпреки че до момента проблеми с водоподаването няма, е добре да бъдат взети превантивни мерки.

Стопанствата в общината се захранват от язовирите "Жребчево" и "Копринка". По данни на "Напоителни системи"-Сливен количествата вода, регистрирани към днешна дата в двата язовира, са същите, както и през 2017 г.

Ревизоро: Докато съм министър, вода ще има, след мен ще е трудно

Ревизоро: Докато съм министър, вода ще има, след мен ще е трудно

Водни режими грозят много места у нас, ако няма дъжд и сняг

По настояване на кмета към земеделските стопанства в региона ще бъдат подавани допълнителни количества вода и от язовир "Жребчево", без да бъдат ощетени останалите потребители.

Той обясни, че общината иска водните количества, които се изпускат в река Тунджа през язовирите "Копринка" и "Жребчево", да бъдат нормални и да отговарят на потребностите на двете области.

Ревански подчерта, че настояват за справедливо рапределяне на количеството на водата по река Тунджа от язовир "Копринка", тъй като сега голяма част изтича към Марица, където има ВЕЦ. По думи на градоначалника обаче частният интерес не бива да бъде поставян над обществения.

От язовир "Копринка" към язовир "Жребчево" в момента се подават по 300-400 литра вода в секунда за осигуряване на необходимия минимален екологичен отток към река Тунджа. Допълнително отпусканите водни количества ще бъдат за оводняването на Тунджа след язовир "Жребчево" и за сондажите на областите Сливен и Ямбол , за да могат да се подхранят кладенците, от които се черпят води за питейно-битови нужди в много населени места. Подаването на тази вода няма да се отрази на "Копринка".

От 15 години от язовир "Копринка" не е извършвано екологично изпускане на вода. Тази година са изпуснати 10 млн.куб.м. при разрешени съгласно разрешително 23 млн. Заради сухите месеци и намалените количества не са предвиждат нови изпускания, освен ако не се наложи.

Вода от река Тунджа, която сега изтича към Марица, трябва да бъде пренасочена, за да се поддържат необходимите нива на река Тунджа.

Използването на вода от язовир "Жребчево" е подчинено на плана за управление на водите и плана за защита на птиците. Той влиза и в обхвата на НАТУРА 2020.

Според екоминистъра трябва да има обща среща между трите области.

Рибари притеснени, че нивото на язовир "Жребчево" пада с около 10 см всеки ден

Рибари притеснени, че нивото на язовир "Жребчево" пада с около 10 см всеки ден

По думите им това се дължало на източване

По негови думи трябва половината вода от язовир "Копринка" да отива в язовир "Жребчево" и той, пълен догоре, да изкара по време на суша 3-4 години. Това обаче години наред не било правено, а водата била отклонявана в река Марица. Енергийно и стопански на някого това може би изглежда като добро решение, но ние сме оставили Ямбол, Сливен, Елхово, част от Нова Загора без оросяване на водното корито, което спешно трябва да бъде направено и да се вземе решение за следващата година, заяви Димитров. Той благодари на кметовете, областните управители и директорите на ВиК, които своевременно са сигнализирали за проблема.

На 26 август в Стара Загора ще се проведе среща между кметовете на общините Ямбол, Сливен и Стара Загора и областните управители на трите области, за да се обсъдят по-добрите условия за водоподаване на тяхната територия.