Министърът на околната среда и водите Емил Димитров провери запълването на язовирите "Студена" и "Дяково".

Наличният обем в язовир "Дяково" към момента е 28,577 млн. куб. м. Наличният полезен обем за използване за питейно-битово водоснабдяване е 20,577 млн. куб. м, което е най-високият процент на запълване през последните 25 години. Това осигурява питейно-битовото водоснабдяване от язовира за следващите 3 години.

В язовир "Студена" наличният обем е 21,675 млн. куб. м, а полезният обем за използване за питейно-битово водоснабдяване е 19,275 млн. куб. м.

Предстои монтиране на измервателно устройство на помпена станция "Крапец" с цел стриктен контрол на подаваните водни количества.

Предстоят и проверки по график на язовир "Панчарево", ВЕЦ-овете "Пасарел" и "Кокаляне", водолазен оглед на стената на яз. "Искър", както и състоянието на язовир "Бели Искър", който водоснабдява София и Перник.

Днес екоминистърът ще посети и района на аварията на газопровода България-Гърция край гр. Кулата с цел установяване на евентуални екологични щети.

Припомняме, че по-рано днес бе съобщено, че газопроводът България-Гърция край Кулата е гръмнал.

Няма информация за пострадали. Районът край аварията е блокиран.