С 11.4% е намаляло промишленото производство през април в сравнение с март 2020 г. Това показват данните на Националния статистически институт.

През април 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 15.7% спрямо съответния месец на 2019 г.

Спрямо месечните изменения се наблюдава, че през април 2020 г. понижение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 13.2%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.6%, и в добивната промишленост - с 5.8%.

Като значителен спад се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 68.2%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 22.7%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 21.3%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 19.5%.

Наблюдава се обаче съществено увеличение при: производството на тютюневи изделия - с 6.8%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 3.8%.

По отношение на годишните изменения е отчетено, че има спад в преработващата промишленост - с 18.5%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.9%, а ръст - в добивната промишленост - с 9.3%.

По-значителен спад в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - със 74.0%, производството, некласифицирано другаде - с 45.4%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 37.6%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 33.5%.

Най-голямо увеличение е отчетено при производството на лекарства и продукти - с 19.3%.