С 9.7 млн.лв. обучават и връщат на работа 6859 безработни. Предвидена е и възможност за осигуряване на последваща заетост с придобитата квалификация. Сред професиите, по които ще се правят обучения, са помощник в строителството, заварчик, охранител, помощник-възпитател, библиотекар, икономист, готвач, камериер и други.

Срокът на проектите е една година, като индивидуалните трудови договори на наетите по тях безработни трябва да са за не по-малко от 3 месеца.

Инициативите са част от Националния план за действие по заетостта на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и са утвърдени със заповед на министъра Деница Сачева.