С близо 57 млн. лева изграждат северния обходен път на Бургас. Поради стартирането на ремонта е ограничено движението от път I-6 Ветрен - Бургас при селскостопанския надлез, който е в урбанизираната територия на гр. Бургас. По този начин ще се осигури безопасния вход и изход на строителните машини до обекта.

Северният обходен път ще започва на път I-9 Сарафово - Бургас, непосредствено след Атанасовското езеро и в близост до настоящото кръстовище, ще преминава на запад заобикаляйки езерото, а след това ще се насочва към път I-6 Ветрен - Бургас и ще завършва при на първокласния път при селскостопанския надлез. Отсечката ще бъде с две платна, разделени със средна разделителна ивица, с по две ленти за движение в посока и банкети, както и локални платна. Връзката на новото трасе със съществуващата пътна мрежа ще се осъществява чрез 4 пътни възли.

8 са кандидатите за изграждането на северния обходен път на Бургас

8 са кандидатите за изграждането на северния обходен път на Бургас

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 825 000 лв

Изграждането на северния обходен започна с подготовка на строителната площадка, отстраняване на хумуса и изкопно-насипни работи по директното трасе. Срокът за изпълнение на строителството е до средата на 2022 г. Изпълнител на строително-монтажните работи е "Пътстрой Бургас" ЕООД. Договорът е за 57 025 630,16 лв. с ДДС. Строителният надзор е възложен на Обединение "Бургас 2020", с участници: "Пътконсулт 2000" ЕООД, "ЕН АР Консулт 2000" ЕООД и "ТРИ ЕС" ЕООД. Техният договор е за 673 200 лв. с ДДС.