От днес у нас желаещите граждани ще могат да получават информация за имотите на българите бежанци от Одринска Тракия и Мала Азия.

Предоставянето на сведения е във връзка с изготвянето на база-данни за тези имоти, съобщи БНР.

Справката може да бъде предоставена лично в сградата на Държавната агенция „Архиви" в София, на ул. „Московска" 5 или по кореспондентски път чрез подаване на заявление по образец, придружено с удостоверение за наследници или пълномощно.

Справка в базата данни се извършва в деня на подаването на заявлението.