Превишени нива на серен диоксид са измерени отново в Гълъбово.  Регистрираните стойности са 1.26 пъти над средночасовата норма.

В Стара Загора е измерено превишаване на стойностите на фини прахови частици с 3.36  пъти - най-високите показатели от днешния ден.

Мръсен въздух дишат отново и в други 13 града на страната.

Измервателните станции са засекли в 14 града в страната наднормено запрашаване на въздуха. Именно в Стара Загора са най-високите стойности.

Над 2.00 над нормата са и градовете Смолян и Пловдив, където са измерени съответно 2.18 и 2.49 пъти над нормата запрашаване.

С малко по-ниски стойности са градовете Благоевград – 1.88, Бургас – 1.62, Плевен – 1.57, В София две от станциите са измерили съответно 1.43 и 1.34 пъти над нормата запрашаване.

Замърсен въздух дишат още във Враца, Несебър, Горна Оряховица, Видин, Перник, Плевен, Ловеч и Кърджали са регистрирани фини прахови частици извън нормата, показват данните на сайта на Изпълнителната агенция по околна среда.

Причина за превишенията на средноденонощната норма на ФПЧ10 е масово използване на твърдо гориво в битовия, обществения сектор и емисии от автомобилния транспорт, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия, заявяват от Изпълнителната агенция.