Сметната палата е направила 42 одита за периода 2005-2008 г. на държавните институции, които имат правомощия да извършват контрол върху изразходването на европейските средства.

Това съобщи председателят на Сметната палата Валери Димитров пред парламентарната Комисия за борба с корупцията, цитиран от БТВ.

Димитров обясни, че на базата на одитите са изготвени 171 препоръки, повечето от които по думите му, се спазват.

Одитирали сме 16 проекта по ФАР, осем по ИСПА, и пет по САПАРД, информира председателят на Сметната палата.

Той отбеляза, че са констатирани много слабости и нередности, сред които значително забавяне на някои от проектите, ненавременно сключени договори, проблем с административния капацитет, липса на ефективна комуникация между институциите, проблеми с контролните механизми и други.

Отчетени са и случаи на конфликт на интереси, проблеми с наблюдението по изпълнението на договорите, с неспазването на сроковете на плащанията и съхранението на документите по проектите, каза Димитров.

Той информира още, че одитите по Оперативната програма "Административен капацитет" и Оперативната програма "Регионално развитие" са отчели проблеми с практическата стойност на процедурните им наръчници.