Близо 70% от хората в София смятат въздуха за лош. Това показват изследванията на "Галъп интернешънъл". Мненията за качеството на въздуха сериозно се различават според големината на населеното място. Хората от малките градове и селата са смятат, че въздухът при тях е много добър или по-скоро добър.

Снимка 473275

Източник: "Галъп интернешънъл"

Част от реципиентите са отговорили, че причина за лошия въздух в страната са промишлените предприятия, но според софиянци това е по-скоро трафикът. В тази връзка 49% от хората искат повече публичен транспорт за ученици, възражение имат само 20%. Останалите се колебаят.

Снимка 473273

Източник: "Галъп интернешънъл"

Изследването показва, че в столицата най-голям е делът на хора (над една трета), които смятат, че най-сериозният замърсител са тъкмо газовете от трафика. На второ място - с под една трета - посочват замърсяването от промишлеността и енергетиката. Заради сериозния си трафик, София рязко се различава от останалата част на страната - където пък надделява мнението, че промишлеността, тецовете и т.н. замърсяват най-много, а не толкова трафика.

Снимка 473274

Източник: "Галъп интернешънъл"

Според 35% от респондентите замърсител номер едно са промишлените предприятия, тецове и др., които не спазват екологичните правила.