Експерти от РИОСВ - Смолян спасиха защитен вид ястреб след сигнал за намерена граблива птица в близост до затворническото общежитие в града.

Птицата е намерена от служител на общежитието във видимо добро жизнено състояние, но без възможност да лети. Ястребът е бил изпратен в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Малкият ястреб (Accipiter nisus) е защитен вид, включен в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие. Законът забранява улавянето, унищожаването или обезпокояването на екземпляри от вида, а нарушителите подлежат на санкция в размер от 100 до 5000 лева.