Министър Джевдет Чакъров разпореди да бъде прекратена процедурата за издаване на разрешително за търсене и проучване на подземни богатства в местността Емонски ливади.

Местността е разположена в землището на село Емона, община Несебър.

Процедурите по издаване на разрешителни е прекратена поради постъпили възражения от собственици на земи.

Подател на заявлението е фирма "Барон" ООД - Хасково, съобщиха от министерството на околната среда и водите.

Процедурата е прекратена по целесъобразност поради съществуваща опасност за околната среда и здравето на населението, както и заради представени отрицателни становища на собственици на земи.