Националният осигурителен институт обяви размера на средния осигурителен доход за страната за месец декември 2019 г. е 1063,32 лв.

За периода между 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. средномесечният доход за страната е 986,52 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец януари 2020 г.

С 23% по-ниска работна заплата взима българинът от нужното за издръжка

С 23% по-ниска работна заплата взима българинът от нужното за издръжка

Двама от 10 наети лица през септември са работили на минималната работна заплата

По-рано днес президента на КНСБ Пламен Димитров и Виолета Иванова от Института за социални и синдикални изследвания (ИССИ) на КНСБ представиха данни, според които средно 629.33 лв. за един човек са нужни за разходи за храна, поддържане разходите на жилището, здравеопазване, образование, транспорт, облекло и почивка, а общо 2 517 лв. са необходимите средства за покриване на разходите за издръжка на 4-членно семейство в страната.

Припомняме, че според проучване на Евростат през януари 2020 г. България има най-ниската брутна минимална заплата в ЕС (312 евро).