Общо 2 517 лв. са необходимите средства за покриване на разходите за издръжка на 4-членно семейство в страната - двама възрастни с две деца.

Средно 629.33 лв. за един човек са нужни за разходи за храна, поддържане разходите на жилището, здравеопазване, образование, транспорт, облекло и почивка.

Данните бяха представени от президента на КНСБ Пламен Димитров и Виолета Иванова от Института за социални и синдикални изследвания (ИССИ) на КНСБ за потребителските цени и издръжката на живот за последното тримесечие на 2019 г.

Темпът на нарастване на издръжката на живот по тримесечие е следното: През първото тримесечие средствата, необходими за издръжката на живот на 4-ри членно домакинство - 2 442 лв; През второто тримесечие необходимите средства отново за 4-ри членно домакинство - 2449 лв; През третото тримесечие необходимите пари за 4-ри членно домакинство - 2472 лв; През четвъртото тримесечие, както стана ясно, са необходими 2 517 лв., с което издръжката на живот нараства с 45 лева спрямо третото тримесечие.

3,8% годишна инфлация към декември 2019 г.

3,8% годишна инфлация към декември 2019 г.

Това показват данните на НСИ

Необходимите средства за издръжката на живот в София за 4-ри членно домакинство са 3 212 лв. Това означава, че по 1656 лв. трябва да е заплата на родителите при четиричленно домакинство с две деца. Иначе издръжката за един човек са необходими 828 лв.

За третото тримесечие 2019 г. по данни на НСИ - нетният размер на средната работна заплата (СРЗ) е по-нисък с 23% от необходимата заплата за издръжка.

Нарастване на издръжката на живот е следствие от увеличението на месо и месни продукти с 15.6%, хляб и зърнени храни с 3.5%, мляко и млечни продукти с 4.6%, захар и захарни изделия с 3.2%. Заведенията за обществено хранене достигат до годишен ръст до 7.1%, след като същият период на миналата година е от 4.8%.

Цените на тока за едногодишен период отчитат ръст с 2.9%, на топлоенергия с 3.5% и водоснабдяване с 5.4%. С 5.1% нарастват разходите при "Автомобилните бензини и моторни масла". Услугите, свързани с образование, свободно време и култура - годишен ръст от 4.8%.

За периода от месец декември 2009 до 2019 г. има нарастване при стоките от първа необходимост, сред които хляб и зърнени храни с 30.1%, месо и месни продукти с 32.2%, мляко и млечни продукти с 38%, електроенергия с 22%, водоснабдяване с 33.7% и топлоенергия с 52.6%.

България с най-ниската минимална заплата в Европа

България с най-ниската минимална заплата в Европа

В източната част на Европа, минималната заплата е 600 евро

Изводите на синдикалната организация са, че при домакинства с ограничено потребление по-бързо нарастват цените на стоки от първа необходимост. За нарастването на стойностите за издръжката на живот принос има повишаването на разходите за храна, комуналните услуги и транспорта, които представляват близо 2/3 от потребителската кошница и са основни пера в домакинските бюджети.

68% от домакинствата живеят с общ доход на 1 лице под необходимите средства за издръжката на живот, след като през същия период на 2018 г. е около 69.8%, през 2017 г. са 72.2%. Тенденцията е към намаление, но все още всяко седмо домакинство от десет живее с общ доход на 1 лице под необходимите средства за издръжката на живот.

Въпреки това нарастват наетите хора в икономическите дейности с по-високо заплащане и поддържащи високо квалифицирана и качествена заетост. В областта на информационните технологии наетите хора се увеличават с 14.2%, а заплатите с 10%.

В областта на финансовите услуги наетите лица се увеличават с 21.7%, а заплатите с 11.8%.

Двама от 10 наети лица у нас през месец септември работи на минималната работна заплата. Наетите на минималната работна заплата в "Хотелиерство и ресторантьорство" от 36.1% през септември 2017 г. достигат до 38.3% през 2019 г. за същия период. Всяко 4 лице от 10 заети работят на минималното възнаграждение в областта на "Административни и спомагателни дейности".

Столицата произвежда 40.4% от Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. От 5 области в страната (София, Варна, Бургас, Стара Загора и Пловдив) се формира около 2/3 от БВП на страната. Средните възнаграждения в тези области са малко под средните за страната, с изключение на София, която надхвърля 36%.

Най-силното изоставане на средната работна заплата е в област Видин - с повече от 35% от средната за страната, ледват Кюстендил и Благоевград.

Българинът по-притеснен за доходите, отколкото за здравето си

Българинът по-притеснен за доходите, отколкото за здравето си

Столичани се тревожат най-слабо за бъдещето на страната си