В разговора между премиера Бойко Борисов и шефа на Митниците Ваньо Танов, касаещ Мишо Бирата, няма следи за акустична манипулация, монтаж, добавяне или премахване на думи и фрази.

Това показват резултатите от направената експертиза в независимата лаборатория за научна полиция LIPSADON в Париж.

Лабораторията работи с френската полиция и министерството на правосъдието, а експертните й оценки имат юридическа стойност и могат да се използват в съда.

Направихме това, след като премиерът Бойко Борисов изрази съмнение, че разпространеният от „Галерия" разговор е манипулиран, а Ваньо Танов го нарече „пълен фалшификат", посочват от вестника.

Според резултатите анализът на гласовете на събеседниците не разкрива измама в разговорите, както и не е отчетено прекъсването на конструкцията на диалога. Установен е обективен фонов шум и презапис.

Заключението е, че диалогът е кохерентен, след като са анализирани ритъмът, тонът и височината на гласовете. Изводът е, че разговорът е напълно автентичен.