Индексацията на договорите в строителството с публични възложители трябва да е съизмерима с оскъпяването на крайния продукт от 25-30%. Около това становище се обединиха представители на ръководствата на КСБ и НСОРБ.

Индексацията на действащите договори, сключени по реда на Закона за обществените поръчки, се налага заради безпрецедентното поскъпване на строителните материали в пандемията, както и заради поскъпването на горивата и повишаването на работните заплати в бранша.

Според двете организации е необходимо да се изработи и траен механизъм за актуализиране на цените по договорите, който да се прилага занапред в дългосрочен план. В противен случай под риск са поставени както обектите, които в момента се изпълняват, така и бъдещите.

От НСОРБ предупредиха, че зачестяват случаите търгове да се провалят заради липса на кандидати или отказ да се подписват договори по стари цени.

С индекси и статистика борят инфлацията при строителните материали

С индекси и статистика борят инфлацията при строителните материали

Решено бе да бъде съставена работна група с представители на МРРБ

В края на 2021 г. НСОРБ е провело проучване сред общините за обекти, чието изпълнение е застрашено и във връзка с повишаването на цените в строителството. Събраните данни сочат, че в процес на изпълнение или възлагане са инвестиционни дейности за общо 2,2 млрд лв.

Между стойностите на планираните разходи за СМР (в лв. без ДДС) и реално необходимите разходи за СМР (в лв. без ДДС) има недостиг на средства средно между 30-40%. Значителна част от инвестициите са с европейско финансиране - ОПРР, ПРСР, ОПОС, солиден е и делът на проекти, изпълнявани по национални програми или със собствени средства на общините.

В Плана за възстановяване и устойчивост са заложени инвестиции за над 7 милиарда лева, които ще бъдат реализирани от общините, които също са поставени под риск. Повишението на цените на строителните материали, разходите за труд и електроенергия и невъзможността за актуализирането им в процеса на изпълнение налагат необходимостта от дофинансиране с общински средства на дейностите по проектите.

Двете организации вече са провели поредица от работни срещи с представители на изпълнителната власт и са заяви готовност да съдействат в максимална степен за изработването на адекватен механизъм за индексация на договорите за строителство. Основен проблем засега се очертава липсата на официална статистика на специфичните индекси на цените на строителните материали.