Ръководството на Националното представителство на студентските съвети предлага алтернатива на окупацията на университетите, съобщиха от НПСС.

„Имайки предвид, че "Ранобудните студенти" по същество представляват студентска неформална група с широка обществена подкрепа, НПСС предлага дебатът за развитието на академичната система и институционалния ред в страната да продължи във формат на отворени дискусии и обсъждания и формулиране на решения за проблемите в рамките на Националния студентски дом, замислен като общо пространство за взаимодействие между българските студенти." - се  казва в обръщение, изпратено до медиите

Представителството на студентските съвети признава на колегите си правото но гражданска активност и подкрепят исканията за демократично и морално управление, отправяни от Ранобудните студени.

Същевременно, от НПСС посочват, че с алтернативното им предложение цели да защити  правото на обучение на всички български студенти,  „което не следва да се ощетява от предприетите в момента окупационни действия".

От представителството на студентските съвети се  ангажират да осигурят необходимото пространство и да организират отворените дискусии.

„Убедени сме, че само така принципните позиции на Ранобудните студенти и общите искания на НПСС от месец февруари 2013 г., обединяващи конкретни предложения на над 35 висши училища, ще стигнат по-ефективно до органите на законодателната и изпълнителната власт.
Вярваме, че заедно можем повече, че има къде, и че има как промяната да се случи без тя да бъде в ущърб на нормалното провеждане на учебния процес." - казват още от ръководството на НПСС.