Министър Светлан Стоев представи външнополитическите приоритети на България пред Дипломатическия корпус. В своето изказване министърът открои двата основни приоритета в работата си като министър на външните работи - организацията на изборите зад граница и изпълнението на целите във външната политика, които остават непроменени. Сред тях той посочи защитата на българските национални интереси и насърчаването на мира, стабилността, сигурността, правата на човека, демокрацията и просперитета в регионален и световен мащаб.

Основни приоритети на България във външната политика остават присъединяването към Еврозоната и Шенгенското пространство, приемането на страната ни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Ключов външнополитически приоритет е и европейската интеграция на страните от Западните Балкани.

Министър Стоев потвърди приемствеността и в политиката по отношение на европейския път на Република Северна Македония като подчерта, че през последните години България е изразявала притеснения по повод изпълнението на двустранния Договор от 2017 г. Българската страна настоява нейните тревоги да бъдат зачетени в Преговорната рамка за Република Северна Македония, която определя правилата на процеса на присъединяване.

България ще продължи да бъде активен, надежден и предсказуем партньор в Европейския съюз и НАТО, потвърди Светлан Стоев. Той припомни, че България е една от седемте държави-членки, които от 1 юни започнаха да издават цифрови сертификати на ЕС, които ще улеснят безопасното движение и ще допринесат за съживяването на икономиките, туристическата екосистема и международната мобилност. Според министър Стоев ЕС се нуждае от оперативна съвместимост на сертификата на международно ниво.

Снимка 534175

Източник: МВнР

Във връзка с предстоящата среща на високо равнище в София в рамките на българското председателство на инициативата "Три морета", министър Стоев изтъкна, че амбицията на страната ни е да проведе успешна и продуктивна среща и бизнес форум с широко участие на държавни агенции, банки за развитие, компании от региона и частни инвеститори.

"Очакваме и участие на високо ниво от Европейската комисия, САЩ, Международния валутен фонд и други партньори", каза Светлан Стоев като подчерта, че осезаемите резултати при реализирането на стратегическите трансгранични и регионални проекти в рамките на Инициативата са от ключово значение за целия регион.

В двустранните си отношения България се стреми към взаимноизгодно сътрудничество в областта на икономиката, търговията и инвестициите, както и в културния обмен между народите. Подчертано беше желанието за по-нататъшно стимулиране на сътрудничеството със страните от Северна и Южна Америка, основано на споделени ценности в ключови сфери.

В отношенията си с Русия "България се ръководи от своите национални интереси и международни ангажименти и задължения, произтичащи от членството ни в ЕС и НАТО" , каза външният ни министър. Той заяви, че двустранното сътрудничество може да бъда подобрено на базата на равнопоставен политически диалог, а за отношенията ЕС-Русия българската страна смята за изключително важно балансираното прилагане на 5-те водещи принципа на Съюза към Русия. "Страните от "Източното партньорство" остават ключов приоритет в българската външна политика", каза Светлан Стоев. България е сред най-активните поддръжници на инициативата.

Като приоритетни области във външната ни политика министърът открои и партньорствата със страните от Азиатско-Тихоокеанския регион и потенциала за развитието на сътрудничество, както на двустранно ниво, така и в рамките на ЕС.

Доайенът на Дипломатическия корпус, посланикът на Палестина д-р Ахмед Ал Мадбух благодари на министър Стоев, че той и МВнР са винаги открити за обсъждане на важни въпроси с чуждестранните дипломатически представители.

Външният ни министър подчерта, че присъствието на толкова много чуждестранни дипломати на срещата демонстрира колко важни са връзките помежду ни. Светлан Стоев изрази надежда досегашното ни сътрудничество с чуждестранните партньори на България да продължи да се задълбочава.