От днес търговците, които ползват електронните услуги на НАП ще могат да правят онлайн справки за подадените от сервизите уведомления, съдържащи данни за ремонт на фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност.

Новата е-услуга е добавена в портала за е-услуги на приходната агенция: https://inetdec.nra.bg/, в група "Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка".

Подробна информация за данъчните и осигурителни правила по време на извънредната обстановка е достъпна в специална рубрика на сайта на НАП: https://nap.bg/page?id=762.

Националната агенция за приходите призовава отново своите клиентите да отложат посещенията си в офис на ведомството до преустановяването на извънредната епидемиологична обстановка.