33 служители за звеното "Фискален контрол" търсят от Националната агенция за приходите.

Обявен е конкурс за длъжността "инспектор по приходите". 28 от работните места са за отдел "Оперативни дейности" в София, а 5 за Граничен контролно-пропускателен пункт "Кулата".

Служителите ще извършват фискален контрол на територията на цялата страна.Работата им ще бъде свързана с контрол на стоки с висок фискален риск. Те ще следят как се движат стоките, дали се реализират на територията на България или се изнасят за трети страни. Ще се следи и за коректното отразяване на транзакциите в счетоводните и финансовите документи на превозвача, получателя и доставчика.

Служителите в звеното ще разполагат с транспортни средства и техническо оборудване за изпълнението на функциите си.

Фискалните агенти ще проверяват и търговските обекти в страната. Те ще следят за издаването на касови бележки и за коректното отчитане на оборотите в магазините.

Конкурсите за свободните работни места ще се проведат на два етапа. На първия кандидатите ще попълнят тест, който да определи професионалните им умения. Допуснатите до втория етап ще се явят на интервю.

Срокът за подаване на документите за кандидатстване е до 15 ноември.

Пълно описание на длъжността и образци на документите за участие могат да бъдат намерени на интернет страницата на НАП www.nap.bg в рубрика "Работа в НАП"/Обяви.